Quy định và điều khoản

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Quy định và điều khoản đưa ra trong website đê ràng buộc bạn khi sử dụng các dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

Quy định và điều khoản
Quy định và điều khoản
  1.  Khách hàng phải cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về nguồn gốc hợp pháp của tài sản cầm cố. Trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến tài sản cầm cố thì Khách hàng có trách nhiệm giải quyết, đồng thời phải hoàn thành mọi nghĩa vụ theo hợp đồng này và bồi thường cho CAMDOCHOVAY toàn bộ chi phí thiệt hại phát sinh.
  2. Khách hàng cam kết về tính chính hãng và nguyên gốc của tài sản cầm cố. Trong truờng hợp phát hiện tài sản cầm cố giả mạo, KH phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật đồng thời bồi thường cho  CAMDOCHOVAY  toàn bộ chi phí thiệt hại phát sinh.
  3. Khách hàng cam kết cung cấp thông tin chính xác về tình trạng của tài sản cầm cố cho  CAMDOCHOVAY  để nhận được định giá online chính xác nhất.  CAMDOCHOVAY  sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì trường hợp nào xảy ra sai lệch trong quá trình định giá online do thông tin sai lệch từ Khách hàng.
  4. Mức giá được đưa ra bởi  CAMDOCHOVAY  chỉ có hiệu lực trong vòng 24 tiếng. Sau thời gian kể trên,  CAMDOCHOVAY  không đảm bảo giữ nguyên mức giá đưa ban đầu.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Mọi thông tin cá nhân cũng như tài sản cầm cố của KH sẽ đều được bảo mật.  CAMDOCHOVAY   cam kết sẽ không mua bán, trao đổi, hoặc tiết lộ thông tin của KH cho bất kì một bên thứ ba nào khác.
  2. Khách hàng có trách nhiệm đọc chính sách bảo mật về quy trình định giá, cũng như mức  CAMDOCHOVAY   đưa ra cho tài sản cầm cố.

CHÍNH SÁCH LƯU KHO VÀ BẢO QUẢN TÀI SẢN

Quy trình bảo quản tài sản của  CAMDOCHOVAY  được thực hiện rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng. Các kho lưu giữ tài sản có các hệ thống giám sát an ninh và hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn.  Chủng tôi cam kết đền bù cho khách hàng trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn mất mát.

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản sử dụng này.

4.5/5 - (2 bình chọn)
Scroll to Top